Rok 2014 jest rokiem i czasem wzmożonych działań, mających na celu popularyzację czytelnictwa. Choć uroczysta inauguracja tego wydarzenia miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, to właśnie dzisiaj przyszło nam obchodzić ten niezwykły jubileusz.

logo-linia

Dokładnie 650 lat temu wzrosło dotychczasowe postrzeganie znaczenia książki w Polsce. Król Kazimierz Wielki 12 maja 1364 roku w Krakowie ustanowił Studium Generale – Akademię Krakowską. Akt założycielski wśród pracowników uczelni wymieniał stationarii, którzy organizowali wytwarzanie i udostępnianie ksiąg rękopiśmiennych pełniących funkcję wydawcy, księgarza i bibliotekarza. 

Wydarzenie to powinno być hucznie obchodzone nie tylko przez obecnych „zawodowców”, ale także przez wszystkich umiłowanych w książkach. Bo któż wie, jak potoczyłaby się historia książki w Polsce, gdyby nie utworzenie tego zacnego zawodu.

W ramach obchodów tego święta uruchomiono specjalną stronę informacyjną o jubileuszu, czyli www.sbp.pl/650. Zachęcam do odwiedzenia jej oraz zapoznania się z umieszczonymi tam materiałami, m.in.: